2018-07-04

Ny metod mäter hat och hot under valåret

En ny metod för att analysera stora mängder kommentarer på sociala medier har utvecklats av säkerhetsföretaget 2Secure. Analysmetoden mäter extrema reaktioner i digitala miljöer, och kopplar dem till olika politiska ämnen.

– Sociala medier har visat sig spela en allt större roll i politiken, vilket gjort att det har det blivit en allt viktigare kanal att granska. Sedan januari har vi drivit ett projekt där vi samlat in det som skrivs i kommentarsfält för att öka förståelsen av hot och hat i digitala miljöer under pågående valrörelse, säger Daniel Isberg, affärsområdeschef 2Secure.

Genom att värdera innehållet i över 400 000 kommentarer kan 2Secures analytiker skilja på vilket typ av budskap en kommentar ger uttryck för – om det ger uttryck för någonting negativt, hatfullt eller hotfullt. Detta kan bidra med en fördjupad förståelse av den digitala politiska debatten.

Undersökningen visar att kriminalpolitik är det område där det förkommer flest extrema uttryck. Det framkommer även att kvinnor är mer utsatta än män på nätet, yngre mer än äldre, samt att personer med utländsk härkomst är mer utsatta än dem med svensk bakgrund. Det finns också stora partipolitiska skillnader, samt inte minst vissa politikområden som orsakar fler extrema reaktioner.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng