2023-02-07

Ny lag om ordningsvakter

Ordningsvakter ska ges fler befogenheter.

Regeringen föreslår en ny lag om ordningsvakter som skapar förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter.

Regeringen menar att regelverket för ordningsvakter behöver anpassas till dagens förhållanden. Ordningsvakter ska få användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. De ska även ges fler befogenheter, till exempel få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa och kroppsvisitera personer för att fastställa identiteten.

En helt ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter införs. Fokus ska vara både behov och ändamålsenlighet. Tillståndsprocessen stärker också Polismyndighetens möjligheter till ledning och kontroll av ordningsvakter, menar regeringen. Ett beslut om tillstånd att använda ordningsvakter får under vissa förutsättningar återkallas.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Här går det att läsa hela lagrådsremissen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng