2023-09-14

Ny Brå-rapport om bedrägerier

Lättillgängliga uppgifter om bland annat namn, adress, ålder och familjesituation möjliggör för bedragare att kartlägga potentiella brottsoffer och förbereda vilseledandet.

Brå menar i en ny rapport att bedrägeribrottslighetens omfattning och stora brottsvinster gör det tydligt att förebyggande åtgärder mot bedrägerier behöver prioriteras och fokuseras. Och i det arbetet behöver Polismyndigheten ta en ledande roll.

En annan rekommendation från Brå är ett tydligare helhetsperspektiv där teknik och information används tillsammans behövs för att bättre möta bedragarnas snabba anpassningar, till exempel genom förfinade och träffsäkra pushnotiser och varningar, liksom av puffning mot säkra alternativ, så kallad nudging.

Bedrägerier är ett av de vanligaste brotten och antalet anmälningar har ökat kraftigt över tid. Brotten medför stora brottsvinster som många gånger går till organiserad brottslighet. Andelen brott som klaras upp är samtidigt mycket låg och därför finns ett stort behov av brottsförebyggande insatser.

Kortbedrägerierna stod för 40 procent av alla anmälda brott under 2022, men enbart för 5 procent av den uppskattade brottsvinsten. Samma år stod de anmälda bedrägerierna genom social manipulation för 19 procent av alla anmälda brott och för 46 procent av brottsvinsterna.

Telefonbedrägerierna är den typ av bedrägeri som oroar mest enligt de flesta som Brå har intervjuat. Vanligtvis har bedragaren inför samtalet gjort en kartläggning för att välja ut lämpliga brottsoffer och för att verka trovärdig i sin kontakt. Pengarna förs i regel över till ett målvaktskonto – många gånger en ungdom – för att i slutändan hamna hos ett kriminellt nätverk.

Romansbedrägerier och investeringsbedrägerier är två typer av bedrägerier där anmälningarna är få, men brottsvinsterna är förhållandevis stora.

Bedrägerier genom social manipulation innebär ofta stora ekonomiska förluster för brottsoffren. Många intervjupersoner beskriver att brottsoffer ofta upplever skam och skuldkänslor och tidigare studier visar att utsattheten kan få känslomässiga skadeverkningar och leda till otrygghet. Det kan i sin tur påverka tilltron till samhällets institutioner och system. Bedrägerier genom social manipulation drabbar, enligt intervjuerna, särskilt äldre personer.

Andra typer av bedrägerier, som kortbedrägerier och annonsbedrägerier, drabbar istället främst personer i arbetsför ålder. De ekonomiska förlusterna är i de fallen förhållandevis små och de beskrivs inte vara lika förknippade med skam och skuld som bedrägerier genom social manipulation.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng