2019-06-25

NOA: Ordningsvakter ska komplettera polisen

Foto: Polisen

Till följd av bristen på poliser i yttre tjänst anser Nationella operativa avdelningen, NOA, att ordningsvakter bör ger stöd åt polisen.

NOA har nyligen slutfört den interna promemorian "Analys av kärnverksamheten mot 2024". Enligt SvD, som tagit del av promemorian, kommer det råda brist på poliser. Detta i relation till målet om att växa med 10 000 anställda under kommande femårsperiod.

”Poliser som kan tjänstgöra i yttre tjänst kommer under perioden att vara den mest knappa resursen”, står det i promemorian som SvD tagit del av.

En viktig del i arbetet för att minska polisbristen är att utbilda tillräckligt många vid polishögskolorna. Men trots rekordmånga antagna till polisutbildningarna i höst kommer ytterligare åtgärder att krävas. I promemorian föreslås att civil utredare rekryteras och att man vid interna rekryteringar hushåller med poliser för de tjänster där polisiär kompetens är nödvändig.

Ordningsvakter ska komplettera polisens arbete
Noa menar också att det är viktigt att säkerställa att civila ordningsvakter ”på ett så bra sätt som möjligt kompletterar polisens ordningsupprätthållande och trygghetsskapande arbete”.

– Vi tror att om vi förbättrar samarbetet med ordningsvakter ytterligare kommer det leda till ett tryggare Sverige, säger Mats Löfving, chef för Noa.

Kristina Axén Olin, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), är positiv till beskedet.

– Det finns ju många enklare uppgifter som åligger polisen idag, men som andra skulle kunna utföras av ordningsvakter. Jag ser det som mycket positivt om polisen kan avlastas så att de kan arbeta mer effektivt med sina kärnuppgifter i väntan på att fler poliser kan kallas i tjänst, säger hon till Securityuser.com.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan