2021-04-18

Myndighetsgemensam rapport om cybersäkerhet i pandemin

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi redogörs dels myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemi.

Hotaktörer har utnyttjat att nya tjänster för fjärrarbete ibland har upprättats utan att tillräckliga skydd har funnits på plats. Det konstaterar MSB tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi. 

Konsekvenserna av den pågående pandemin har medfört utmaningar för cybersäkerheten i Sverige. Nya skyddsvärden har uppstått, samtidigt som omställningen till distansarbete ibland har inneburit att nya tjänster för fjärrarbete har fått upprättas utan att tillräckliga skydd har funnits på plats.

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi redogörs dels myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, dels hur svenska verksamheter har agerat. Vidare redogör rapporten för några lärdomar och rekommenderade åtgärder för att bygga de skydd som kan komma att behövas vid kriser likt pandemin.

Bland annat gjorde pandemin att många företag och organisationer ställde om till distansarbete – men det skedde inte alltid tekniksäkert. Rapporten fastslår också att Sverige har mött cybersäkerhetsutmaningarna som pandemin inneburit på ett bra sätt. Det finns dock en risk för att angrepp inte upptäcks eller rapporteras eftersom många ställt om till ny typ av arbetsvardag.

Bakom rapporten står FRA, Försvarsmakten, MSB, Polismyndigheten, PTS och Säpo.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng