2022-04-05

Myndighetsgemensam insats mot brottslighet gav resultat

I början av 2011 inleddes Tore 2 – en omfattande myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje. Den höga graden av myndighetssamverkan fick en avgörande betydelse för insatsens i huvudsak positiva utfall, menar Brå.

Brå har följt insatsen från start till mål samt i ett par år efter att den avslutats.

De flesta åtgärderna riktades mot ekonomisk brottslighet. Myndigheternas åtgärder tillskrevs en central betydelse, eftersom insatsen var inriktad mot att försvåra brottslighet genom företag och underminera de lokala finansiella och rättsliga system som gav kriminella stort inflytande i lokalsamhället.

En annan förutsättning för utfallet var de samarbetsformer som utarbetades mellan myndigheterna. Rapporten visar att de regelbundna veckomötena, en lättillgänglig problembild, motivationshöjande föredragningar och decentraliseringen av beslut till myndigheternas koordinatorer skapade engagemang och uthållighet.

En annan övergripande slutsats är att det lärande perspektivet var framträdande i både det strategiska och det operativa arbetet.

Det skapades nya sätt att arbeta inom Tore 2 som skapade ett mervärde för det nationella arbetet mot organiserad brottslighet. Vissa organisatoriska lösningar har även använts i andra insatser efter det att Tore 2 avslutats.

Utvärderingen visar också att insatsen innebar en tydlig kompetenshöjning, såväl bland de medverkande som bland myndigheterna i stort.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng