2022-09-12

MSB:s cyberkrav på nästa regering

MSB:s chef för cybersäkerhet listar områden som han tycker att den regering som tillträder ska prioritera.

MSB:s chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, Åke Holmgren,  listar fyra områden som han tycker att den regering som tillträder ska prioritera.

Det första område som Åke Holmgren betonar är ”en nationell färdriktning i syfte att skapa en sammanhållen styrning och ledning av samhällets informations- och cybersäkerhet”. Och det arbetet måste ske i nära samverkan med näringslivet.

Åke Holmgren menar också att Sverige bör utveckla det  internationella samarbetet  för att stärka cybersäkerheten i hela EU. ”I vår är Sverige ordförandeland och kan då sätta avtryck genom att driva satsningar på cybersäkerhet”, skriver han i Computer Sweden.

Det tredje området är att den lägsta säkerhetsnivån behöver höjas. Åke Holmgren skriver: ”För att möta ett väpnat angrepp eller cyberangrepp mot samhällsviktiga tjänster behöver totalförsvarets aktörer ha en tillräcklig nivå av informations- och cybersäkerhet. Infosäkkollen (på MSB.se), är ett verktyg för systematiskt informationssäkerhetsarbete i offentlig sektor. Verktyget ger även en lägesbild över informationssäkerheten. Den första mätningen avslöjade bekymmersamma brister. Det behövs en samlad satsning och enhetligt regelverk för att stödja främst kommuner och regioner. Nivån behöver även höjas i företag med ansvar för samhällsviktig verksamhet.”

Det fjärde området är kompetensförsörjning och innovation inom hela totalförsvaret. ”Vad gäller cybersäkerhet är behovet akut. Det krävs ett samarbete mellan högskola, näringsliv och myndigheter i Sverige för fler utbildningsplatser, forskning och utveckling. MSB står bakom förslaget om ett nationellt cybercampus”, skriver
 Holmgren.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng