2022-07-25

MSB ska ta fram lägesbilder under höjd beredskap

Regeringen har gett MSB och Försvars­makten i uppdrag att under 2023 pröva förmågan att rapportera och ta fram samlade läges­bilder under höjd beredskap.

För att kunna fatta beslut och inrikta total­försvaret under höjd bered­skap är det centralt att nödvändig information förmedlas från relevanta aktörer inom total­försvaret i form av läges­bilder, menar regeringen. Nu ges uppdrag till MSB och Försvars­makten att säkerställa myndig­heternas förmåga att rapportera under höjd beredskap. Upp­draget ska ske i samverkan med bered­skaps­myndig­heter, sektors­ansvariga myndig­heter, myndig­heter med uppgifter inom det militära försvaret, läns­styrelser, civil­områdes­ansvariga läns­styrelser, kommuner och regioner. I arbetet innefattas även att utveckla arbets­former för rapportering samt genom­föra kunskaps- och förmåge­höjande insatser.

Uppdraget är en del av arbetet med den nya struktur för samhällets kris­beredskap och civilt försvar som regeringen beslutade i våras.

MSB och Försvars­makten ska redovisa slut­satserna från arbetet till Regerings­kansliet senast den 1 april 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng