2021-06-28

Så ska MSB minska sprängningarna

Vilka som får hantera explosiva varor ska skärpas.

Riksdagen beslutade i början av juni om förändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förändringen innebär en skärpt kontroll av personer som arbetar i eller har inflytande över verksamheter som hanterar explosiva varor. MSB och kommunerna får i uppdrag att lämplighetspröva dessa personer.

Till följd av lagändringen har regeringen även beslutat att genomföra ändringar i förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE). En stor del av förändringen innebär att verksamheter som hanterar explosiva varor behöver anmäla in personer som deltar i verksamheten och få dem lämplighetsprövade.

– MSB kommer att pröva i fråga om lämplighet, och med stöd av yttrande från Polismyndigheten ta beslut om godkännande eller avslag, säger Ann-Sofie Eriksson, chef på enheten för hantering av explosiva varor på MSB.

Hon fortsätter:

– Personerna behöver vara godkända av tillståndsmyndigheterna för att kunna fortsätta sitt arbete. Genom att vi får en ökad kontroll över personer som hanterar explosiva varor minskar också risken för att sprängämnen hamnar i orätta händer.

De nya reglerna i LBE och FBE träder i kraft den 1 augusti 2021 med en övergångsperiod på sex månader då verksamheter med befintliga tillstånd ska anmäla samtliga deltagare. MSB och kommunerna som tillståndsmyndigheter ska med hjälp av yttrande från Polismyndigheten under denna tid genomföra prövning av personerna och meddela godkännande eller avslag. En omprövning enligt de nya reglerna kommer även att göras av föreståndare som sedan tidigare är godkända i dessa verksamheter.

Från och med den 1 februari 2022 måste deltagare vara godkända av tillståndsmyndigheten för att få delta i verksamhet med explosiva varor.

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet bombdåd med civila sprängämnen. Regeringen hoppas på att en förändring i lag och förordning kan bidra till att bromsa utvecklingen och minska risken för att sprängämnen kommer i orätta händer.

Utöver ändringar i lag och förordning fick MSB under 2020 flera regeringsuppdrag i syfte att stärka samhällets förmåga att bekämpa illegala sprängningar och minska den illegala användningen av sprängämnen och tillverkning av hemgjorda bomber.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng