2023-11-14

MSB: Ökat samarbete med Finland

Det bilaterala krisberedskapsprogrammet, Hanaholmen-initiativet, är ett exempel på hur ledande aktörer från Finland och Sverige träffas för att stärka det bilaterala samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar.

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget har samarbetet för att utveckla det civila försvaret mellan Finland och Sverige ökat, men länderna arbetar även sida vid sida för att stärka den gemensamma beredskapen inför och hantering av fredstida kriser.

Det bilaterala krisberedskapsprogrammet, Hanaholmen-initiativet, är ett exempel på hur ledande aktörer från Finland och Sverige träffas för att stärka det bilaterala samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar. MSB har bidragit med ekonomiskt stöd till utbildningsprogrammet sedan dess start 2021.

Årets utbildningsprogram av Hanaholmen-initiativet avrundades tisdagen den 7 november med ett högnivåforum på Hanaholmen utanför Helsingfors. Syftet med forumet var att lyfta fram och diskutera de observationer och rekommendationer som uppstått under utbildningsprogrammet. Carl-Oskar Bohlin, Sveriges minister för civilt försvar, och Camilla Asp, överdirektör på MSB, deltog som talare.

– Det har varit väldigt intressant att ta del av årets deltagares reflektioner och att höra att programmet bidrar till konkreta samarbetsinitiativ, exempelvis för att stärka privat-offentlig samverkan inom försörjningsberedskapen. Vi har mycket att lära av varandra och de personliga kontakter över sektorer och gränser som skapas under programmet är en viktig nyckel för ett starkare civilt försvar, säger Camilla Asp.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng