2019-07-17

MSB lånar ut Rakelterminaler vid större händelser

Nu finns en terminalpool med 600 Rakelterminaler som kan efterfrågas hos MSB.

MSB har tillsammans med Trafikverket, Polisen och Kriminalvården byggt upp en terminalpool, där Trafikverket, Polisen och Kriminalvården bidrar med de 600 Rakelterminaler som lånas ut. Terminalerna är avsedda att användas vid insatser där en bedömning gjorts att det inte finns tillräckligt med terminaler för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt.

Samtliga Rakelterminaler är av samma modell och är programmerade på samma sätt, med de nationella insatstalgrupperna blå, gul och vit enligt de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel. Terminalerna efterfrågas via MSB:s tjänsteman i beredskap (TiB) och lånas ut gratis.

"Terminalpoolen är en resurs för tillfällig förstärkning. När behovet av extra terminaler upphört är det därför viktigt att de skickas tillbaka så fort som möjligt för att finnas tillgängliga för nya uppdrag. Det är fortfarande av största vikt att varje organisation har tillräckligt många Rakelterminaler inom den egna organisationen för att kunna utföra sina ordinarie uppdrag", skriver MSB på sin hemsida.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng