2020-02-02

Molnattackerna fortsätter att öka

Enligt Check Points säkerhetsrapport för 2020 har molnattackernas och överträdelsernas omfattning fortsatt att växa under 2019. Felaktig konfiguration av molnresurser är fortfarande den främsta orsaken till molnattacker enligt företaget men det sker också ett ökat antal attacker riktade direkt mot molntjänsteleverantörer.

Check Point menar att fler än 90 procent av alla verksamheter för närvarande använder molntjänster och hela 67 procent av IT-säkerhetsansvariga klagar över bristen på insyn i molninfrastrukturerna, samt i dess säkerhet och regelefterlevnad.

– Under 2019 ökade komplexiteten i hotlandskapet då både nationer, kriminella organisationer och privata entreprenörer drev på utvecklingen och bidrog till att höja varandras kapacitet i en oroväckande takt, och detta kommer att fortsätta även under 2020, säger Fredrik Johansson, säkerhetsexpert på Check Point i Sverige.

Han menar att även om en verksamhet har omfattande och moderna säkerhetslösningar, kan risken för överträdelser inte helt elimineras. Utöver upptäckt och sanering måste verksamheter också ha ett proaktivt arbetssätt, så att de kan ligga steget före de cyberkriminella och förebygga attacker.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng