2018-11-27

Moderaterna satsar en miljard extra på polisen i budgetförslag

I samband med ett besök på polisutbildningen vid Södertörns högskola presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, Moderaternas budgetsatsningar på lag och ordning.

Resursökningar för fler poliser, kamerabevakning samt ökade resurser till Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Det är några av Moderaternas budgetsatsningar som Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, presenterade i samband med ett besök på polisutbildningen vid Södertörns högskola under måndagen.

Moderaternas budgetförslag innehåller följande satsningar på rättsväsendet:

• Resurser för fler polisanställda i hela landet. För detta anslår Moderaterna 500 miljoner kronor 2019. Målet är att öka antalet polisanställda med 10 000 till år 2024.

• En riktad lönesatsning som tar ett första steg mot att möjliggöra höjda polislöner med i snitt 3 000 kronor per månad. För detta anslår Moderaterna 360 miljoner kronor 2019.

• En betald polisutbildning, som innebär att den som slutför polisutbildningen ska få sina studielån från utbildningstiden avskrivna med en femtedel varje år under de fem första åren som verksam polis. Moderaternas budget innehåller ett uppdrag till regeringen att ta fram den lagstiftning som krävs för att genomföra detta.

• Ytterligare förstärkningar av Polismyndigheten genom satsningar på Nationellt forensiskt centrum (NFC) samt på modern utrustning, kameraövervakning i utsatta områden och på polisens hundresurs. För detta anslår Moderaterna 200 miljoner kronor 2019.

• Mer resurser till hela rättsväsendet för att hantera en ökad ärendemängd till följd av satsningen på fler poliser. För detta ökar Moderaterna anslagen till Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården med sammantaget 290 miljoner kronor 2019.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng