2019-04-05

Mobiltelefonsuppgifter ska lagras i brottsbekämpande syfte

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till nya regler om datalagring för brottsbekämpande ändamål.
– Med den nya datalagringslagstiftningen ger vi polisen och Säkerhetspolisen ett centralt verktyg i arbetet med att bland annat bekämpa terrorism, barnpornografibrott och annan grov brottslighet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förslagen har sin bakgrund i att EU-domstolen i december 2016, i den så kallade Tele2-domen, slog fast att de svenska datalagringsreglerna inte var förenliga med EU-rätten. Sammanfattningsvis innebär propositionen att

  • Lokaliseringsuppgifter, till exempel var en mobiltelefon har befunnit sig vid tiden för ett samtal, ska lagras i två månader. Abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst ska lagras i tio månader. Övriga uppgifter, till exempel vem som har pratat med vem i telefon, ska lagras i sex månader.
  • Lagringsskyldigheten begränsas, till exempel undantas all kommunikation som sker inom det fasta nätet. Uppgifterna ska endast få lagras inom EU.
  • Det införs krav på prövning av åklagare innan de brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till lagrade uppgifter i underrättelseverksamhet.
  • Möjligheten att hämta in uppgifter om vissa systemhotande brott i underrättelseverksamheten permanentas och kompletteras med två nya brott: statsstyrt företagsspioneri och grov misshandel eller olaga frihetsberövande i systemhotande syfte.

Inrikesminister Mikael Damberg bjuder nu också in till samtal om aktörsgemensamma frågor relaterade till datalagring mellan de brottsbekämpande myndigheterna, Post- och telestyrelsen och it- och telekombranschen.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan