2022-05-06

Mer samverkan mellan polisen och MSB om cyberattacker

Regeringen ger MSB och Polis­myndig­heten i uppdrag att fördjupa sam­verkan gällande it-incidenter.

MSB och Polis­myndig­heten ska fördjupa sam­arbetet gällande it-incidenter så att fler brott anmäls och fler inciden­ter rapporteras. 

Regeringen ger MSB och Polis­myndig­heten i uppdrag att fördjupa sam­verkan gällande it-incidenter. Det innebär att former och rutiner ska utarbetas för att Polis­myndig­heten ska få del av den infor­mation om it-incidenter som bedöms kunna innefatta brotts­liga hand­lingar som kommer till MSB.  

Vidare ska Polis­myndig­heten, med stöd av MSB, ta fram en rutin för att infor­mera aktörer som polis­anmäler it-inci­denter om att också rapportera dessa incidenter till MSB, ifall den aktuella aktören omfattas av rapporterings­skyldighet.

Uppdraget ska redovisas till Justitie­departe­mentet senast den 15 augusti 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng