2019-06-12

Malmö stad vill ha snabbare lagföring gällande mängdbrott

"Låt Polisområde Malmö få prova snabbare lagföring av personer som begår mängdbrott", det önskemålet framför kommunstyrelsen i Malmö Stad i ett brev till ansvariga myndigheter.

I dag är den genomsnittliga lagföringstiden 22 veckor för mängdbrott. Polisområde Stockholm nord har provat ett arbetssätt med snabbare lagföring som fallit väl ut. Regeringen har beslutat att geografiskt utöka försöksverksamheten, i samband med det framför kommunstyrelsen i Malmö sin önskan om att Malmö ska bli ett nytt försöksområde.

– I Malmö finns en god samverkan mellan stadens verksamheter, polisen och andra myndigheter. Genom att få en snabb och direkt koppling mellan brottslig handling och lagföring ökar trovärdigheten för rättssystemet. Vi tror på att en snabbare lagföring kan hindra personer som begår brott att fortsätta begå brott för att sedan riskera att dras in i grov brottslighet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Kommunstyrelsen vill se en snabbare lagföring av personer som begår brott av typen mängdbrott som till exempel stöld och narkotikabrott. Till exempel vill man se att polisen kan genomföra omedelbara utredningar i samband med ett gripande.

– Malmöbornas trygghet kräver idag att rättsväsendet arbetar snabbare och effektivare än tidigare. Försöket ”Snabbare lagföring” har kortat tiden mellan brott och straff. Brottslighet ska aldrig löna sig, och kriminella ska så snabbt som möjligt både gripas och sättas bakom lås och bom. Därför är det vår önskan att Malmö blir nytt försöksområde, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan