2023-12-02

Lagen om hemlig dataavläsning föreslås bli permanent

Justitieminister Gunnar Strömmer har tagit emot betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning. I betänkandet föreslås bland annat att lagen om hemlig dataavläsning, som är tidsbegränsad till mars 2025, ska permanentas.

Sedan den 1 april 2020 har hemlig dataavläsning använts av de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot den allvarliga brottsligheten. Lagen är tidsbegränsad till mars 2025. En särskild utredare har därför haft i uppdrag att bland annat utreda nyttan och behovet av hemlig dataavläsning samt ta ställning till om lagen bör göras permanent.

Utredningen lämnar ett flertal förslag. De handlar bland annat om följande:

• Lagen om hemlig dataavläsning ska göras permanent.

• Ett utökat tillämpningsområde för att kunna utreda vem som är skäligen misstänkt för ett brott.

• Flera förtydliganden av lagstiftningen.

– För att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten måste brottsbekämpningen ha tillgång till effektiva verktyg. Hemlig dataavläsning är ett viktigt verktyg för att utreda och lagföra fler brott som har välkomnats av de brottsbekämpande myndigheterna, inte minst eftersom det ger tillgång till krypterad information. Jag välkomnar de här förslagen som vi avser att skicka ut på remiss, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2025.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng