2019-10-29

Kraftigt ökad skadegörelse mot stat, kommun och landsting

Under årets tre första kvartal har det gjorts 11 649 anmälningar om skadegörelse (exklusive klotter) mot stat, kommun och landsting. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) som Securityuser.com sammanställt.

Det gjordes endast 9 965 anmälningar om skadegörelse mot stat, kommun och landsting under de tre första kvartalen 2018. Årets statistik visar alltså på en ökning med 17 procent.

När det gäller klotter är dock antalet anmälningar relativt stabilt. Under de tre första kvartalen 2019 har klottret i kollektivtrafiken ökat med 3 procent medan övriga anmälningar om klotter minskat med 3 procent.

Antalet anmälningar om skadegörelse genom brand har minskat med 9 procent. Minskningen är särskilt stor när det gäller bilbränder och bränder av andra motorfordon, där anmälningarna minskat med 17 procent.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng