2020-07-10

Kraftig ökning av skadegörelse

Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning med 3 procent i juni. Skadegörelse är den typ av brott som ökar mest: med 40 procent.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har fortsatt att prägla samhället även i juni, även om det lättats en del på reserestriktionerna, i och med att symptomfria personer fått resa inom Sverige från den 13 juni, skriver Brå.

Noterbart är att Stockholm var den region där antalet brott minskade mest i början av pandemin men nu är den region i landet där antalet brott ökade mest i landet i juni: med 9 procent.

Skadegörelse är tydligt den brottskategori som ökar mest: 40 procent. Brå skriver att antalet skadegörelsebrott ökade även i början av året innan pandemin men att ”nivåerna i april–juni är signifikant högre än förväntat. Det är dock ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser om vad som ligger bakom ökningarna.”

Bedrägeribrotten fortsätter att minska (-19 procent jämfört med juni 2019) och stöldbrotten minskade med 6 procent.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng