2019-12-30

Kraftigt ökade säkerhetsinvesteringar inom offentlig sektor

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köpte säkerhet för 5 miljarder under 2018, en ökning med 15 procent från året innan. Det visar en sammanställning som arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen har gjort baserat på ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

– Offentlig sektor har alltid upphandlat skalskydd av byggnader. Men i takt med ökade ordningsproblem och en ökning av vissa typer av brott blir efterfrågan på nya säkerhetstjänster starkare. Det gäller till exempel att kommuner allt oftare upphandlar ordningsvakter för att skapa trygghet på allmänna platser, säger Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen.

Statistiken avseende utbetalningar från offentlig sektor till säkerhetsföretag för 2018 uppgår totalt till 5 miljarder, en ökning med 15 procent från året innan. Det kan jämföras med att utbetalningarna ökade med 18 procent under migrationskrisen 2015 och 2016. Statistiken omfattar inte utbetalningar från statliga bolag, vilket gör att objekt som flygplatser inte ingår.

Totalt ökade utbetalningarna till säkerhetstjänster med 11 procent under 2018 till totalt 2,86 miljarder. Utbetalningarna för säkerhetssystemtjänster ökade med 19,3 procent till totalt 2,1 miljarder. Det innebär att offentlig sektors behov av säkerhet nu ökar lika snabbt och till samma nivåer som under migrationskrisen.

– Branschen behöver nu se kostnadseffektiva och säkra trygghetsinvesteringar. Upphandlingarna måste utformas på ett klokt sätt så att insatserna också är brottsförebyggande och inte bara brottshanterande, säger Li Jansson.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng