2019-12-04

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete utreds

Regeringen tillsätter en utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas.

Det finns i dagsläget inget övergripande kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete och arbetets omfattning, nivå och organisering i landets kommuner varierar. En särskild utredare ska därför föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar.

– Regeringen fortsätter att satsa på det brottsförebyggande arbetet. Den här utredningen är ett viktigt steg mot att vidareutveckla detta arbete i hela landet och ligger i linje med regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I utredningen ingår bland annat även att utreda hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet och vid behov lämna andra förslag. Utredningen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng