2021-02-14

Kommunerna med minst antal bränder

Rapporten Öppna jämförelser visar hur vanligt det är med personskador, brott samt oro och otrygghet bland invånarna i Sveriges kommuner. Hammarö, Nacka och Vaxholm har lägst utfall på antalet utvecklade bränder. 

Jämförelserna, som ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och MSB visar att antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren. Årets tema är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder. Statistiken i årets Öppna jämförelser avser i huvudsak uppgifter till och med 2019.

– Det går alltid att skapa ännu säkrare miljöer för sina medborgare. Genom att titta på andra kommuners arbete och värden i rapporten kan man få inspiration till arbetet i den egna kommunen, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Räddningstjänsten larmades till 6 500 bränder i bostäder under 2019. Varje år omkommer cirka hundra personer vid brand och de flesta befinner sig i en bostad. En ny studie visar att bostadsbränder varierar mycket mellan mindre geografiska områden och att demografiska faktorer, som till exempel inkomst, utbildning och ålder, kan förklara ungefär hälften av variationerna. Det finns alltså flera andra faktorer som är relaterade till antalet bostadsbränder i ett område.

– Genom att använda sin egen statistik kan kommuner identifiera områden där förebyggande insatser kan behövas än mer för att minska bostadsbränder. Det är viktigt att varje kommun utifrån sin lokala riskbild fastställer mål för utveckling av skyddet i sina handlingsprogram för skydd mot olyckor, och sedan vidtar nödvändiga åtgärder, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng