2021-02-19

Klart färre brott i januari

Pandemin har påverkat antalet anmälda brott.

Antalet anmälda brott var 11 procent lägre i januari 2021 jämfört med samma månad 2020. Stölder, personrån, misshandel och rattfylla var bland brotten som minskade mest.

Totalt sett anmäldes 113 202 brott i januari 2021. Brå menar att minskningarna i vissa brottskategorier åtminstone till viss del kan vara effekter av pandemin, inte minst genom de skärpta nationella restriktioner som infördes den 24 december 2020.

I januari 2021 minskade det totala antalet anmälda misshandelsbrott med 19 procent jämfört med i januari 2020. Misshandel mot obekant minskade med 30 procent och Brå tror att begränsningarna gällande alkoholförsäljning och maxantal personer vid restaurangbesök ha haft en inverkan på antalet anmälda misshandelsbrott.

De anmälda stöldbrotten fortsatte att minska även i januari 2021, med 21 procent färre brott än i januari 2020. De anmälda stöldbrotten har minskat under flera år, men trots det var nivåerna under våren och fram till och med juli 2020 signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för perioden, och detsamma gällde i januari 2021. Sammantaget är detta en tydlig indikation på att vårens samt även höstens och vinterns minskning av stöldbrott totalt sett var en konsekvens av pandemin, menar Brå.

Restriktionerna innebar bland annat införande av maxantal besökare i butiker med mera samt nedstängning av all icke nödvändig kommunal verksamhet, som till exempel badhus, idrottsanläggningar och museer.

Rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner (den vanligaste typen av rån) och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, minskade relativt mycket i januari 2021 – med 34 procent jämfört med i januari 2020. Rattfylleribrott fortsatte också att minska i januari 2021 och var 43 procent lägre än i januari 2020


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng