2021-12-06

”Kameror har minskat drogförsäljningen”

Polisen började hämta in uppgifter till en nationell lägesbild 2014.

Enligt den nya nationella lägesbilden är 61 områden utsatta. 
De lokala lägesbilderna används för att ge en samlad nationell lägesbild där Polismyndigheten bland annat identifierar utsatta och särskilt utsatta områden. 
– Kameror hjälper oss mycket i brottsbekämpning och har gjort att den öppna drogförsäljningen har flyttat eller i bästa fall minskat, säger Anders Hall, utvecklingschef, Noa. 

Inhämtningen görs årligen, men vartannat år görs även en revidering av listan över utsatta områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Polisen började hämta in uppgifter till en nationell lägesbild 2014. Enligt Johan Kardell på Noa Und som är ansvarig för inhämtningen av den nationella lägesbilden, har klimatet i de utsatta områdena har förändrats på senare år. Under åren 2017 och 2018 var den sociala oron med upplopp större men det hindrade aldrig polisen från att göra sitt jobb.

– Det var återkommande situationer där patruller lockades in i områden där de sedan blev utsatta för stenkastning och grön laser. Det kan hända även nu vid ingripanden, men det är inte lika frekvent.

När polisen presenterade den första nationella lägesbilden över särskilt utsatta områden 2015 uppfattades det som stigmatiserande. Men med tiden har man sett att listan fyller ett syfte eftersom den tydliggör var polisen och kommunerna ska samarbeta.

– De negativa fenomenen finns i de här områdena även om vi skulle låta bli att peka ut dem.

Ett EU-finansierat projekt (ISF) under namnet Utsatta områden har också gjort det möjligt att utveckla inhämtningen av lägesbilder. Projektets syfte är att stärka polisens brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden.

– Vi samlade ihop åtgärder som behövde göras och tittade bland annat på hur vi mäter riskfaktorer och förändringar och hur vi kan utveckla tillsyn- och kontrollverksamhet hos näringsverksamheter, säger Anders Hall, utvecklingschef, Noa. 

Genom att bland annat söka medel från Fonden för inre säkerhet har kameror och drönare (UAS) snabbare kommit på plats.

– Kameror hjälper oss mycket i brottsbekämpning och har gjort att den öppna drogförsäljningen har flyttat eller i bästa fall minskat. Därmed har boende fått sina torg tillbaka. Dessutom har vi utvecklat förmågan till automatisk bildanalys som genom algoritmer ger oss möjlighet till ansikts- och objektsigenkänning. Det är en mycket stor potential i att effektivisera det brottsbekämpande arbetet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng