2019-09-17

Internetbedrägerierna ökar kraftigt

Antalet anmälningar för bedrägerier ökar – och de flesta är internetrelaterade. Nu stärker Internetstiftelsen sin bedrägeriprevention

Bara under 2018 ökade antalet bedrägerianmälningar till Polisen med 25% jämfört med 2017. Totalt gjordes 260 000 bedrägerianmälningar förra året. De allra flesta anmälningarna är relaterade till internet och tillsammans omsätter de miljardbelopp.

– Generellt kan man säga att det kanske största problemet är att användare luras av förfalskade webb- och e-postadresser, i kombination med att de lämnar sina kortuppgifter till obehöriga. Detta i tron att de endast ska betala exempelvis en mindre portokostnad, säger Peter Forsman, abuse manager på Internetstiftelsen.

Bedragarnas tillvägagångssätt förändras hela tiden. En vanlig metod den senaste tiden är förfalskade e-postadresser som är snarlika verkliga företagsnamn. Det kan till exempel vara ett kort tillägg i inledningen eller slutet av företagsnamnet som till synes verkar korrekt, exempelvis ”-ab” (aktiebolag). När bedragaren tar mejlkontakt tror offret att hen kommunicerar med det riktiga företaget.

— En trend som syns i amerikanska FBI:s årliga rapportering är att brottsoffer i samtliga ålderskategorier under 2018 förlorade dubbelt så mycket pengar i genomsnitt, jämfört med vad rapporten visade två år tidigare. Värst drabbade är de äldre, säger Peter Forsman.

Stärker bedrägeripreventionen
Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se och sköter även drift och administration av .nu. Nu vill man öka kompetensen om och förebygga IT-relaterad bedrägeribrottslighet och närliggande brottslighet, bland annat genom rekryteringen av en Sveriges främsta experter inom bedrägeriprevention, Ludvig Isacsson. Satsningen ger bland annat en ökad möjlighet till samverkan mellan rättsvårdande myndigheter och privata aktörer.

– Internet är centralt i de flesta bedrägerier, vare sig det syns eller inte. Det är en enorm utmaning att försvåra och förhindra många brott i vårt samhälle, men jag hoppas kunna bidra till arbetet genom min erfarenhet, säger Ludvig Isacsson på Internetstiftelsen.

Internetstiftelsen arbetar även med bedrägeriförebyggande genom att stärka privatpersoners kunskap. Genom den digitala fortbildningssatsningen på internetkunskap.se, som i första hand vänder sig till vuxna, behandlar man i olika avsnitt bland annat BankID-bedrägerier, kontokortkapningar och bluffmejl.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng