2021-05-18

Infosäkkollen ska förbättra myndigheternas informationssäkerhet

Baserat på de inrapporterade resultaten kommer MSB lämna en samlad bedömning till regeringen om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning.

 Infosäkkollen ska göra det enklare att följa upp och förbättra informationssäkerheten. I går skickades verktyget till organisationer inom offentlig förvaltning. 

Genom att svara på ett antal frågor ger verktyget direkt återkoppling om vilken nivå organisationen befinner sig på och på sikt ska arbetet förbättra hela samhällets informationssäkerhet.

– Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor är en högt prioriterad fråga för MSB. Vi är övertygade om att Infosäkkollen, tillsammans med MSB:s övriga stöd, kommer att förbättra samhällets informationssäkerhet och det är vår förhoppning att alla hjälps åt att bidra, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

Uppföljning är en viktig del av det systematiska arbetet. Det utgör grunden för ständiga förbättringar, menar MSB. Men uppföljning upplevs ofta som svårt. Infosäkkollen är ett stöd för dem som jobbar med förbättringsarbete inom statlig myndighet, kommun och region och ska göra arbetet med uppföljning lättare.

Verktyget är uppbyggt kring ett antal frågor. När frågorna besvarats får organisationen automatisk återkoppling om nivån på sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Resultatet visar också på styrkor som finns i organisationen och om det finns några utvecklingsområden. Kunskap som kan vara till hjälp för framtida planering och beslut.

När organisationer rapporterar in sina resultat till MSB får de också kompletterande återkoppling, såsom möjlighet att jämföra sig med andra organisationer.

Baserat på de inrapporterade resultaten kommer MSB lämna en samlad bedömning till regeringen om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning. Analysen kommer även användas för att vidareutveckla MSB:s stöd till den offentliga förvaltningen.

Infosäkkollen genomförs för första gången under år 2021 och genomförs sedan vartannat år.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng