2021-09-20

IMY inleder granskning av inkassobolag

IMY ska granska Svenskt Fordonsskydd Ltd.

Myndigheten ska bland annat granska vilka rutiner bolaget har för att motverka oseriösa uppdragsgivare och hur bolaget agerar om det får indikationer på att en uppdragsgivares fordringar ofta saknar laglig grund.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har tagit emot information från Konsumentverket som rör ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd.

Svenskt Fordonsskydd Ltd gör utskick till privatpersoner i Sverige och erbjuder fabriksgarantier för fordon och förlängning av tidigare garantitid, trots att bolaget inte har någon koppling till försäljaren eller fordonstillverkaren.

Utskicken utgör erbjudanden som enligt Konsumentverket kan misstas för en faktura och vilseleda konsumenten till betalning. Konsumentverket har sedan 2020 fått in över 800 anmälningar mot Svenskt Fordonsskydd och har fört upp bolaget på sin varningslista. Enligt uppgift från Konsumentverket har fordringar i flera fall gått till inkasso för indrivning.

– Bolag som bedriver inkassoverksamhet måste ha fungerade rutiner för att motverka oseriösa uppdragsgivare. Därför inleder vi nu en granskning av det inkassobolag som är ombud för Svenskt Fordonsskydd Ltd, säger Camilla Sparr som är jurist på IMY och som leder granskningen.

IMY ställer ett antal frågor till inkassobolaget, bland annat hur rutinerna ser ut då man får indikationer på att en uppdragsgivares fordringar ofta saknar laglig grund, vilka andra rutiner bolaget har för att motverka oseriösa uppdragsgivare och vilka kontroller och bedömningar som bolaget har gjort avseende Svenskt Fordonsskydd Ltd inför och under pågående uppdrag.

– Den som bedriver inkassoverksamhet måste följa bestämmelserna i inkassolagen och god inkassosed. Den som får ett inkassokrav och som anser att det är felaktigt bör bestrida det omgående, inom den tid som står i inkassokravet. Man bestrider kravet till den som har skickat det, helst skriftligt exempelvis via mejl och då även motiverar varför man inte tycker att man är skyldig att betala, säger Camilla Sparr.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng