2022-09-08

IMY granskar övervakning av busschaufförer i Norge

Nobina ska ha kartlagt körbeteendet hos anställda genom att övervaka enskilda busschaufförers hastighet, energiförbrukning och inbromsningar.

IMY inleder nu en tillsyn av Nobina Europe AB sedan norska fackförbundet Yrkestrafikkforbundet klagat till Datatilsynet i Norge på bolagets kartläggning av busschaufförers körbeteende. Ärendet har överlämnats till IMY som är ansvarig dataskyddsmyndighet eftersom bolagets säte är i Sverige.  

I klagomålet från Yrkestrafikkforbundet framgår att bolaget Nobina, som ett led i projektet ”Den gröna resan”, kartlagt körbeteendet hos anställda genom att övervaka enskilda busschaufförers hastighet, energiförbrukning och inbromsningar. Enligt Nobina är syftet med personuppgiftsbehandlingen att uppnå ett trafiksäkert och miljövänligt körbeteende.

 –  Vi har fått en hel del information genom klagomålet från Yrkestrafikkforbundet och ställer därför frågor till Nobina för att klargöra hur personuppgiftsbehandlingen gått till, säger Disa Rehn, jurist på den enhet som leder granskningen. 

I klagomålet från Yrkestrafikkforbundet finns bland annat uppgifter om att bolaget har brustit i sin informationsplikt mot de anställda. 

–  Nu vill vi höra vad Nobina har att säga i frågan. Vi vill också veta vilken rättslig grund personuppgiftsbehandlingen vilar på och hur bolaget har resonerat, om bolaget sparat fler uppgifter än nödvändigt, hur länge uppgifterna sparas och om bolaget uppfyllt informationsplikten till de anställda. En annan fråga till bolaget är om ändamålen med personuppgiftsbehandlingen hade kunnat nås med mindre ingripande åtgärder.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng