2022-11-09

IMY får mer resurser

Ett prioriterat område de närmaste åren kommer att vara att intensifiera myndighetens arbete med att ge vägledning och stöd till innovationsaktörer för att främja den digitala omställningen.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, föreslås få utökat ramanslag med totalt 56 miljoner kronor under de närmaste två åren enligt regeringens budgetproposition.

De senaste åren har IMY:s uppdrag successivt ökat i omfattning och komplexitet. Behovet av vägledning är stort, samtidigt som kraven på harmoniserad tillämpning och samordning mellan EU:s dataskyddsmyndigheter medför ett omfattande arbete med att bland annat utreda klagomål och genomföra tillsyn, menar myndigheten.

Trots anslagsökningar under åren 2018–2020 har IMY bedömt att myndighetens grunduppdrag avseende dataskydd och kamerabevakning har varit löpande underfinansierat. IMY har därför äskat om kraftiga förstärkningar av sitt anslag i de budgetunderlag myndigheten har lämnat till regeringen.

– Det är mycket välkommet att regeringen nu ger IMY ytterligare medel. Med den här budgetförstärkningen får vi förutsättningar att genomföra vårt uppdrag på bästa sätt och kan ta ytterligare steg för att bidra till en hållbar digitalisering, säger generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Ett prioriterat område de närmaste åren kommer att vara att intensifiera myndighetens arbete med att ge vägledning och stöd till innovationsaktörer för att främja den digitala omställningen. IMY ser också ett stort behov av att genomföra mer tillsyn, både som ett sätt att ge ytterligare vägledning till verksamheter, men också för att uppnå ökad regelefterlevnad och värna enskildas fri- och rättigheter.

Förstärkning av IMY:s ramanslag sker med totalt 56 miljoner kronor under den närmaste tvåårsperioden, varav 48 miljoner för 2023 och 8 miljoner för 2024. Under 2022 var anslaget knappt 125 miljoner kronor.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng