2022-12-28

Hon ska tala om brottsbekämpande samverkan på #Trygghetnu

Kristina Axén Olin tillsammans med Anna Flink, som fram till december var säkerhetschef i Södertälje kommun och nu är välfärdsstrateg i Kalmar kommun, talar på #Trygghetnu.

Den 20 april 2023 arrangeras heldagskonferensen #Trygghetnu på Clarion Hotel Stockholm. Till evenemanget kommer Anna Flink, nybliven välfärdsstrateg i Kalmar kommun, för att tala under rubriceringen”Så kan samverkan mellan offentliga aktörer bidra till brottsprevention och trygghet?”.

Anna Flink är en välkänd säkerhetsprofil. Innan hon i december hoppade på jobbet som välfärdsstrateg i Kalmar kommun, var hon säkerhetschef och säkerhetsskyddschef i Södertälje kommun. 2021 utsågs hon till Årets Trygghetsambassadör av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och säkerhetspublikationen Securityuser.com.

Välfärdsstrateg På #Trygghetnu kommer Anna kommer redovisa sina erfarenheter i Södertälje kommun kring hur man skapar fungerande samverkan mellan olika samhällsaktörer för att öka tryggheten i kommuner.

– Därtill kommer Anna redovisa några av de insatser hon avser att göra i sin nya roll som välfärdsstrateg på Kalmar kommun, säger Markus Lahtinen, konfernsens moderator.

Det övergripande temat för #Trygghetnu är ”Så kan brottsbekämpning och integritetsutmaningar lösas”. För precis som tidigare årgångar handlar eventet om hur ett tryggare samhälle kan skapas via effektiv brottsbekämpning och om hur detta arbete ska balanseras mot behovet av skydd av den personliga integriteten. Här inryms många intressanta frågeställningar. En fråga som årets event ska ge svar på är hur effektivt bilder från kameraövervakning kan vara i brottsutredningar? En annan fråga handlar om att det har gått fem år sedan dataskyddsförordningen GDPR infördes som lag och därför kommer Integritetsmyndigheten (IMY) – att delta med en presentation av sina erfarenheter och sin framtidssyn. På scen ska Andrea Amft, analytiker inom integritets- och dataskyddsområdet samt Jenny Bård jurist och teamledare för IMY:s kamerabevakningsgrupp sammanfatta vad GDPR inneburit för dem, vilka är tillämpningsområdena kring GDPR som rönt det största intresset och vad kan vi förvänta oss av IMY:s forsatta arbete med GDPR. Även integritetsvänlig teknik kommer tas upp, enligt Markus Lahtinen.

#Trygghetnu-konferensens program i sin helhet kommer presenteras i sin helhet den 20 januari 2023 på www.trygghetnu.seLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng