2023-04-04

Högsäsong för stölder av motorcyklar och mopeder

Vår och sommar är högsäsong för motorcykel-och mopedstölder. 70 procent av de anmälda stölderna av motorcyklar och mopeder 2022 gjordes under perioden april-september. Totalt anmäldes 1 873 motorcyklar och 4411 mopeder stulna 2022.

Anmälningarna av stulna motorcyklar och moped har under senare år långsamt minskat undantaget 2020 då stölderna av motorcykel och moped ökade något. Flest antal anmälningar under 2022 gjordes i region Stockholm. Men sett per 100 000 invånare har flest mopeder anmälts stulna i region Väst. (se bif. fil)

– Det är viktigt att låsa fast sin mc eller moped i ett fast objekt med godkända lås även hemma på tomten eller utanför lägenheten, vilket man kanske inte tänker på. Har man tillgång till ett garage med lås är det att föredra, säger Lina Nilsson Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Under april månad 2022 anmäldes 11 mopeder och 5 motorcyklar om dagen stulna i Sverige. Det finns dock en del saker att göra och tänka på för att minska risken att utsättas för dessa stölder.

SSF:s tips för ägare av motorcykel och moped:

• Lås din motorcykel med ett certifierat mc-lås i klass C eller hänglås och kätting i klass 3. För moped gäller låsklass B eller hänglås och kätting i klass 3. För äldre klass 2-mopeder krävs normalt ett lås, medan kravet på EU-mopeder är dubbla lås. Kontrollera vilka låskrav ditt försäkringsbolag har.

• Lås fast motorcykeln eller mopeden i ett fast föremål, även hemma.

• Parkera gärna där det är upplyst och folk i rörelse.

• Märk delarna på motorcykeln eller mopeden. Det underlättar för polisen vid en eventuell identifiering av stöldgods.

• Vid köp av en begagnad motorcykel eller moped, tänk på lagen om ”god tro”. Kontrollera med Larmtjänst om motorcykeln eller mopeden finns med i registret över stulna motorcyklar/mopeder.

• Gör alltid en polisanmälan om din motorcykel eller moped blir stulen.

• För dig som har en icke registreringspliktig moped är det viktigt att känna till ramnumret.

Läs mer om att skydda din motorcykel här och din moped här.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng