2018-07-20

Här är brotten som ökar mest på sommaren

Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren, enligt en analys från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Antalet brott som anmäls till polisen varierar över året. Sett till de senaste tre åren, 2015-2017, har de polisanmälda brotten minskat under de kallaste månaderna från december till februari. År 2017 anmäldes flest brott i maj månad, tätt följt av oktober, mars och september.

Ett mängdbrott som ofta begås under sommarhalvåret är cykelstölder. Under december-mars anmäls 2-3 000 cykelstölder i månaden. Det kan jämföras med att det under maj-augusti anmäls omkring 8 000 cykelstölder varje månad. Även antalet motorcykel- och mopedstölder ökar av naturliga skäl under sommarmånaderna.

Att vissa stöldbrott, som fickstölder, ökar under sommaren är ingen myt även om det begås många sådana brott även senare under året. Under de varma månaderna från maj till augusti anmäls mer än 4 000 fickstölder per månad, en siffra som sjunker något under resten av året. Samma mönster gäller för väskryckning, som dock är ett mindre problem sett till antalet anmälningar.

Under juli och augusti anmäls flest väskryckningar, med en topp på omkring 200 i augusti. På polisens hemsida ges en del råd om hur du kan skydda dig. Att ha pengar och kort i en innerficka och att inte hänga väskan på stolen i restaurangen är exempel på bra och användbara tips.

Misshandelbrott ökar
På sommaren när det blir varmare börjar vi söka oss utomhus för att umgås. Det är också fler som dricker alkohol på offentliga platser, vilket ofta är en bidragande orsak till situationer där misshandel kan uppstå. Följaktligen noterades de högsta nivåerna av polisanmäld misshandel utomhus mot män och kvinnor över 18 år under sommarmånaderna.

Totalt polisanmäldes 3 656 fall av misshandel utomhus mot personer över 18 år i månaden juli 2017, att jämföra med 2 206 i februari samma år. Likaså ökar försök till och fullbordade våldtäkter utomhus mot personer över 18 år under sommaren, fast det ska då tilläggas att det är liten del av alla våldtäkter som sker utomhus.

Fler villainbrott

De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren fått en alltmer säsongsbetonad prägel. En viss ökning sker under sommarmånaderna, men flest villainbrott anmäls under de mörkare månaderna oktober till december. Denna säsongsvariation är inte lika utpräglad bland de anmälda lägenhetsinbrotten, även om det även där ökade under de mörkare månaderna i fjol.

Under semestermånaden juli brukar även vissa typer av polisanmälningar minska, exempelvis de som rör ekonomisk brottslighet såsom skattebrott. Det här kan bero på olika faktorer, inte minst att även de yrkesgrupper som arbetar med att upptäcka, anmäla och utreda brott har semester under juli månad.

Källa: BråLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng