2018-05-06

Gränskontroller vid inre gräns förlängs

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 november 2018.

Beslutet är fattat med stöd utifrån regeringens bedömning att det fortsatt "finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten".

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister och andra brottslingar att resa in i Schengenområdet – gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller. Kontrollens lokalisering, omfattning och utformning ska anpassas till vad som är nödvändigt med hänsyn till allmän ordning och inre säkerhet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng