2018-01-12

Gemensam programförklaring mot brott i Skåne

Sju skånska aktörer har undertecknat en gemensam programförklaring för att utveckla det brottsförebyggande arbetet och med gemensamma insatser öka tryggheten för Skånes medborgare.

– 2017 var ett år med många våldsbrott i vårt län, och Sverige utsattes för ett fruktansvärt terrorbrott. Detta skapade en oro och otrygghet som påverkar oss alla, även om det är viktigt att komma ihåg att brottsrisken för oss som privatpersoner fortfarande är relativt liten. Vi måste stå upp mot brottsligheten och med gemensamma insatser stärka det brottsförebyggande arbetet och öka människors trygghet, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Aktörerna bakom Skåne tillsammans mot brott är Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Sydsvenska handelskammaren och Tullverket. Företrädare för aktörerna har i veckan träffats för andra gången och har undertecknat en gemensam programförklaring.

Ett första steg blir att ta fram en gemensam handlingsplan. Redan imorgon börjar en arbetsgrupp med representanter från alla sju organisationer arbeta med handlingsplanen, med målet att vara klar i maj.

– Nu gör vi en gemensam kraftsamling från det offentliga samhället för att bekämpa brott. Ambitionen är att kraftigt minska brottsligheten och öka tryggheten i Skåne, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Redan idag arbetar myndigheter, kommuner, näringsliv och ideella organisationer i Skåne aktivt med brottsförebyggande insatser.Polisen och kommunerna tecknar exempelvis gemensamma överenskommelser om samverkan för ökad trygghet.

– Men brottsligheten förändras ständigt, vilket kräver att vi också utvecklar vårt förebyggande arbete. Vi kommer tillsammans att arbeta för att bland annat minska motivationen att begå brott, öka upptäcktsrisken och att begränsa tillgängligheten till lämpliga brottsobjekt, säger regionpolischef Carina Persson.

Programförklaringen beskriver viljeinriktningen i arbetet och det första steget i utvecklingen av ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

– Vi som undertecknat programförklaringen är viktiga regionala aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Men vi är inte ensamma. Inte minst kommunerna är betydelsefulla, på lokal nivå sker en stor del av det brottsförebyggande arbetet. En viktig uppgift för den regionala handlingsplanen är att skapa goda förutsättningar för det lokala brottsförebyggande arbetet, säger Kent Mårtensson, styrelseordförande i Kommunförbundet Skåne.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng