2023-02-10

Gängkriminaliteten i fokus på årets första SNOS-möte

Årets första SNOS-möte avslutades med att tankesmedjans generalsekreterare Lennart Alexandrie presenterade polismästaren och underrättelsechefen Jale Poljarevius, som under en timme gav sin osminkade lägesbild av gängkriminaliteten i Sverige och hur den bör bekämpas. Foto: Deniz Baykal

När tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och samhälle (SNOS) arrangerade sitt första möte i veckan så var Jale Poljarevius, underrättelsechef för polisen i region Mitt inbjuden som talare.

Det var en allvarlig lägesbild av gängkriminaliteten som Jale Poljarevius målade upp, där de allra grövsta formerna av våld är vardag och där omfattande tillgång på vapen leder till ständiga dödsskjutningar som i allt högre grad även drabbar tredje man. Jale belyste en kriminalitet som alltmer letar sig in i demokratiska samhällsprocesser och hur avancerade brottsupplägg som säljs som färdigpaketerade produkter samt hur kriminella utnyttjar samhällets fortsatta digitalisering till sin fördel – inte minst när det gäller bedrägerier.

– Idag ser vi brottsupplägg där unga lockas – eller rent av luras – in i kriminella sammanhang för att begå kriminella handlingar. Det kan verka ganska oskyldigt från början. Att övertygas om att ta ett stort snabblån mot en liten ersättning, men jag har sett en rad exempel där det snabbt övergår i personliga tragedier där unga blir skuldsatta, berättade Jale

Juridiska hinder för myndighetssamverkan

Ofta påtalas behovet av samverkan mellan samhällets olika aktörer. Här har det enligt Jale skett vissa förbättringar. För inte alls länge sedan kunde polisen upptäcka betydande kontantbelopp eller dyra lyxvaror hos individer i den organiserade brottsmiljön, men det saknades lagstöd för att ens under en kort tid kunna hålla dessa i förvar. Polisen var tvungna att begära hjälp från Kronofogden för att kunna hantera denna typ av fynd. Numera är lagen ändrad, vilket gör att polisen nu kan ta kontanter och dyra varor i temporärt beslag förvar i avvaktan på stöd från Kronofogden.

Samtidigt menade Jale – trots förbättringarna – att det fortfarande finns mycket kvar att göra kring myndighetssamverkan.

-- Möjligheterna till informationsdelning mellan myndigheter är en viktig pusselbit i arbetet mot gängkriminaliteten. Det handlar om delning av information mellan skola, socialtjänst och polis men också på information som till exempel Skatteverket förfogar över. Här finns omfattande juridiska hinder som måste avlägsnas.

Arbetet med att bryta utvecklingen

Under mötet ställdes frågan: problemen kan tyckas närmast oöverstigliga, är det ens möjligt att bryta den här utvecklingen?

– Det är avgörande att inte behandla den här utvecklingen med en förväntan om att det här kommer kunna hanteras på kort sikt. I det här fallet kan kort sikt till och med räknas i år. Men jag vet att vi kommer bryta den här utvecklingen med rätt ingångvärden, svarade Jale Poljarevius och utvecklade sitt resonemang.

– Så länge som vi, det vill säga hela samhället, ser det här som ett vardagligt ständigt pågående arbete kommer vi kunna bryta den här utvecklingen. Det engelska uttrycket ’infinite game’ sammanfattar väl förhållningssättet som krävs.

Infinitive game

Och när förhållningssättet ’infinite game’ finns på plats, vad krävs det därutöver?

– När det finns på plats kan vi arbeta med våra metoder som inrymmer interventionsverksamhet, ungdomsutredningar, nära samarbete mellan skola, fritid, sociala myndigheter, sociala insatsgrupper och avhopparverksamheten.

Vad behöver då polisen förbättra här och nu?

– Från ett polisiärt perspektiv har vi arbetat offensivt och ganska framgångsrikt med inlåsning av kriminella och vi slår mot deras ekonomi, men vi behöver även stärka upp våra insatser mot bedrägerier såväl som mot tekniken som de kriminella använder sig av.

FOTNOT: På konferensen #Trygghetnu kommer Jale Poljarevius vara en av talarna. För er som vill komma och lyssna på honom och många andra intressanta talare, anmäl er här.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng