2021-04-01

Fritidshusägare ”glömmer” hemlarm

Bara fyra av hundra förfrågningar om larmköp görs för just fritidshus, trots att andelen inbrott i sådana ligger på närmare en fjärdedel.

Nästan en fjärdedel av alla bostadsinbrott sker i fritidshus, men intresset för larm till den typen av bostäder är oväntat lågt enligt siffror från Larmkollen.se.

Intresset för bostadslarm ökar stadigt, samtidigt som antalet bostadsinbrott fortsätter att minska. Enligt siffror från Brå skedde nästan hälften (46 procent) av alla anmälda inbrott i villor och radhus, en tredjedel i lägenheter (32 procent) och nästan en fjärdedel i fritidshus (23 procent).

Åtta av tio förfrågningar gällande köp av larm görs av den grupp som löper störst risk för inbrott: villa- och radhusägare. Däremot tycks fritidshus glömmas bort. Bara fyra av hundra förfrågningar om larmköp görs för just fritidshus, trots att andelen inbrott i sådana ligger på närmare en fjärdedel.

Det visar siffror från offerttjänsten Larmkollen.se, som har analyserat 1 000 offerter som inkommit under 2020.

Gemensamt för alla förfrågningar är att uppkopplade larm, alltså larm som är anslutna till en larmcentral som exempelvis kan skicka ut väktare i händelse av larm, dominerar. Nästan nio av tio föredrar den typen av larm.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng