2023-05-02

FRA tar över ansvaret för Sveriges cybersäkerhet

Styrning och ansvarsutkrävande har varit en utmaning och nu omorganiseras styrningen av Nationella cybersäkerhetscentret. FRA blir ny ensam huvudman.

Nyligen kritiserade Riksrevisionen regeringens arbete med cybersäkerhet. Nu vill regeringen göra FRA till ensam huvudman för cybersäkerheten.

Riksrevisionens granskning av regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet visade att arbetet inte har varit effektivt.

Framför allt har det saknats en sammanhållen styrning baserad på strategiska avvägningar och prioriteringar utifrån Sveriges samlade behov. Samordningen har inte fungerat som den ska, och relevanta intressenter – till exempel från näringslivet – har inte involverats i någon större omfattning.

Statsminister Ulf Kristersson (M) med fler  regeringsföreträdare har gått ut på DN debatt och medgivit att cybersäkerhetsområdet inte varit tillräckligt strategiskt och samman­hållet. Styrning och ansvarsutkrävande har varit en utmaning och nu omorganiseras styrningen av Nationella cybersäkerhetscentret. FRA blir ny ensam huvudman.

”Arbetet med att etablera samarbeten med näringslivet har gått för långsamt”, skriver Ulf Kristersson och de andra.

Regeringen ska ge två uppdrag för att stärka samverkan med näringslivet och att utveckla arbetet med lägesbilder när det gäller cybersäkerhet. Dessutom ska ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor utses för att Sverige bättre ska kunna utnyttja internationella instrument och samarbeten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng