2022-06-19

Fortsatt få drunkningsolyckor

Aldrig tidigare har antalet omkomna i drunkningsolyckor i maj varit så få.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att två personer omkom under maj 2022 jämfört med fem personer under maj förra året.

Aldrig tidigare har antalet omkomna i drunkningsolyckor i maj varit så få. Maj noterar 7 omkomna färre än medeltalet för 2000-talet och för årets första fem månader är antalet omkomna 18 personer färre.

Totalt har 10 personer mist livet 2022 jämfört med 26 personer motsvarande period 2020.

Antalet omkomna i drunkningsolyckor är rekordlågt och något som vi alla ska vara mycket tacksamma för. Även om mycket tillskrivs yttrefaktorer, är det många goda krafter som verkar för att fler ska ges möjlighet att få ökad kunskap om vattensäkerhet. Alla kan göra något utifrån sitt perspektiv för att motverka drunkning, säger Mikael Olausson ansvarig för säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng