2019-04-12

Förslag: Ge polisen ökad tillgång till signalspaning

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

I dagsläget får Säkerhetspolisen (Säpo) och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten (NOA) inte tillgång till uppgifter från signalspaning när det gäller företeelser som myndigheterna bedriver en förundersökning om. Om det exempelvis framkommer uppgifter som tyder på att en internationell terroristorganisation planerar ett terroristattentat i Sverige, och misstankarna når sådan styrka att Säpo inleder en förundersökning, måste Försvarets radioanstalt avbryta sin rapportering till myndigheten.

Regeringen föreslår nu en ny lag som ska göra att Säpo och NOA kan bestämma inriktningen av signalspaning och ta emot underrättelser med inhämtade uppgifter även om det pågår en förundersökning.

– Säpo och NOA behöver tillgång till de här uppgifterna även om det pågår en förundersökning. Genom lagförslaget förbättrar vi myndigheternas möjlighet att till exempel förhindra terroristattentat, säger Mikael Damberg.

Lagen innebär att uppgifter från Försvarets radioanstalt får användas i underrättelsearbetet, men inte för att utreda brott. De brottsbekämpande myndigheterna ska begränsa enskilda tjänstemäns tillgång till uppgifterna.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden föreslås ha tillsyn över tillämpningen av den nya lagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng