2018-04-12

Forskare manar riksdagen att förbjuda dödliga autonoma vapensystem

Exempel på dödliga autonoma vapensystem innefattar förarlösa drönare som helt självständigt uppsöker, identifierar och attackerar mål.

Idag röstar riksdagen om en motion som yrkar att Sverige ska utarbeta ett nationellt förbud mot dödliga autonoma vapensystem samt arbeta för internationella förbud. Flera forskare uppmanar nu riksdagen att rösta ja till motionen.

Det som kännetecknar dödliga autonoma vapensystem är att de styrs av en artificiell intelligens. Det kan exempelvis handla om förarlösa drönare som utan mänsklig inblandning uppsöker, identifierar och attackerar mål.

Idag finns defensiva autonoma dödliga vapen, men utveckling av offensiva sådana system pågår i USA, Storbritannien, Ryssland, Israel, Sydkorea och Kina.

Utrikesutskottet röstade "nej"
I fredags föreslog utrikesutskottet att riksdagen röstar nej till en motion som yrkar att Sverige ska utarbeta ett nationellt förbud mot dödliga autonoma vapensystem samt arbeta för internationella förbud. Idag ska riksdagen rösta om motionen.

En debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar nu riksdagen att rösta ja till förslaget. Bakom debattartikeln står de framstående forskarna Max Tegmark (Future of Life Institute), Anders Sandberg (Oxfords universitet) och Olle Häggström (Chalmers Tekniska Högskola) samt Carin Ism vid stiftelsen Global Challenges Foundation och Markus Anderljung vid föreningen Effektiv Altruism Sverige.

"Ödesdigra konsekvenser"
Artikelförfattarna menar att dödliga autonoma vapen skulle kunna innebära en revolution för hur krig utförs, med ödesdigra konsekvenser.

”De skulle kunna göra det mindre kostsamt, enklare och snabbare att föra krig. De kan därmed öka sannolikheten och konsekvenserna för krig mellan nationalstater”, skriver de.

Vidare menar artikelförfattarna att det finns en risk för att autonoma vapen hamnar i fel händer.

”Risken för detta är mycket större än för exempelvis kärnvapen, vilka är avsevärt dyrare och mer komplicerade att framställa. Vi riskerar därmed att terrorister och despoter använder vapnen mot civila mål. Därtill finns risk att dessa system hackas av andra nationalstater eller terrorister. Vi bör inte ta dessa risker.”Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng