2021-12-27

Föreslår tillträdesförbud till simhallar och bibliotek

Regeringen föreslår att möjligheten att besluta om tillträdesförbud ska utvidgas till att gälla även badanläggningar och bibliotek.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det ska vara möjligt att besluta om tillträdes­förbud till bad­anlägg­ningar och bibliotek.

Sedan i våras kan en person förbjudas att få tillträde till eller vistas i en butik om det på grund av särskilda omständig­heter finns risk att han eller hon kommer att begå brott eller allvarligt trakassera någon där. Den som bryter mot ett sådant tillträdes­förbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Även på vissa bad­anlägg­ningar och bibliotek finns problem med brotts­lighet, som påverkar såväl perso­nalens arbetsmiljö som andra besökare på ett negativt sätt. 

– Personer som begår brott, hotar personal och omöjlig­gör för andra att besöka bad­anlägg­ningar och biblio­tek på ett tryggt och ostört sätt måste kunna portas, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Enligt förslaget ska ett tillträdes­förbud till bad­anlägg­ningar och bibliotek, på motsvarande sätt som för butiker, grundas på en bedöm­ning av risken för brott och allvarliga trakas­serier. Tillträdes­förbud till bibliotek ska även kunna meddelas vid risk för vissa ordnings­störningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng