2018-08-15

Fordonsbränderna minskade 2018

Bilbränder tenderar att öka i samband med skolstart, skriver polisen i samband med de bränder som skett i Region Väst. Men under första halvåret 2018 har det varit färre fordonsbränder än motsvarande period 2017.

Under perioden jan till juli 2018 registrerades 1835 fordonsbränder enligt Brå:s preliminära statistik. Samma period förra året registrerades 2263 brott i samma brottskod.

– Bilbränder, skolbränder och trakasserier mot blåljuspersonal är inget nytt fenomen. Det har en tendens att öka i samband med skolavslutning, skolstart och vintertid när pyroteknik säljs i handeln. Region Väst är för tillfället särskilt drabbade. I övriga delar av landet ligger antalet bilbränder på en liknande nivå jämfört med tidigare, säger Emil Eisersjö, tillförordnad enhetschef vid underrättelseenheten Nationella operativa avdelningen.

Polisen framhåller att det finns många olika orsaker till att bilar sätts i brand. I vissa fall handlar det om en spänningshöjare för att locka polis och räddningstjänst till en viss plats, ibland för att dölja spår som kan finnas i bilen från annan brottslighet. Det kan också röra sig om olika typer av försäkringsbedrägerier, där gärningspersonerna får betalt av bilägaren.

– Bilbränderna är ett problem för samhället med framförallt för de personer som får sin egendom förstörd. Lokalt finns polisen på plats för att skapa trygghet och lagföra de individer som begår brott. Nationellt lägesföljer polisens nationella operativa avdelning utvecklingen eftersom vi vet av erfarenhet att bilbränder kan återkomma efterföljande kvällar och på andra platser, säger Emil Eisersjö.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan