2023-03-08

FOI testar framtida cybersoldater

Försvarsmakten startade år 2020 en elva månader lång utbildning av värnpliktiga cybersoldater – en militär grundutbildning med bland annat akademiska kurser.

Cybersoldater förväntas få en växande roll i framtidens försvar. Forskare på FOI bidrar till att rätt personer antas till den verksamheten.

Försvarsmakten startade år 2020 en elva månader lång utbildning av värnpliktiga cybersoldater – en militär grundutbildning med bland annat akademiska kurser. De värnpliktiga cybersoldaterna tas ut i samband med mönstring, där Plikt- och Prövningsverket utser ett hundratal personer som anses ha rätt egenskaper för utbildning. Dessa får sedan genomgå en utökad mönstring, där de genomför ett test som FOI utvecklat (cybertester framtida soldater - CTFS). FOI:s testning leder till att ett 30-tal mönstrande i varje årskull tas ut till den värnpliktiga cybersoldatsutbildningen.

Testerna av de värnpliktiga mäter främst två områden: kognitiv förmåga; en komplettering av Plikt- och prövningsverkets tester inom områden som matematik och logik, samt kunskap inom cyberområdet; generell datorkunskap likväl som kunskap om säkerhet och nätverk.

– Vi har en hög kompetens inom cyberområdet på vår arbetsplats och dessutom goda kunskaper inom kognitiv beteendekunskap och psykologi, säger Christian Valassi, biträdande projektledare för FOI:s testning av värnpliktiga cybersoldater.

Det har varit svårt att hitta internationella förebilder i utformning av testerna.

– Vi har bara hittat ett fåtal nationer som har liknande tester, men ingen av dem har publicerat tester och resultat lika väl som vi. Det har skapat en utmaning vid val av inriktning, vi har fått hitta vår egen väg, säger Christian Valassi.

Testerna har pågått under tre år och med de justeringar som gjorts under tid, är FOI:s ”testare” nöjda. De utvärderingar av testerna som gjorts av FOI:s på uppdrag av Försvarsmakten pekar i samma riktning.

FOI:s forskare bidrar även med tester av ett 20-tal aspiranter per år till specialistofficersutbildning för cyberofficerare. Utbildningen startades 2022 och söks av utbildade cybersoldater som vill bli officerare och utbildade officerare som vill jobba inom cyberområdet.

Genom att utveckla uttagning av cybersoldater och cyberofficerare bidrar FOI till att stärka den svenska försvarsförmågan, enligt Christian Valassi.

– Vi ser hur cyber blir allt viktigare och att allt mer inom försvarsområdet är uppkopplat, det vi exempelvis sett i samband med kriget i Ukraina. Kan Sverige hantera de allt allvarligare cyberangreppen som vi kan räkna med, då skapar cybersoldaterna resiliens för både försvaret och det civila samhället, säger han.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng