2020-05-17

Vanligaste bilstölden: med nyckeln

Stöld med hjälp av bilens egen nyckel är fortfarande det mest förekommande stöldsättet.

Det vanligaste sättet att stjäla personbilar är genom att använda bilens egen nyckel. 38 procent av bilarna som efterlystes mellan 2018–2019 (årsmodell 2013 och nyare) blev stulna med nyckel. Det visar en rapport från Larmtjänst.

I slutet av 90-talet infördes krav om elektroniskt stöldskydd på personbilar vilket har gjort det svårare att stjäla bilar eftersom den traditionella tekniken med tjuvkoppling är omöjlig. Detta har gjort att antalet efterlysta personbilar minskat för varje år sedan dess. Under 2019 efterlystes totalt 7 180 bilar i Sverige.

Enligt en undersökning som Larmtjänst genomfört på bilar som efterlysts under åren 2018 och 2019 (årsmodell 2013 eller nyare) har 38 procent stulits med bilens egen nyckel. I dessa siffror ingår bedrägeri (13 procent), tappad nyckel (1 procent), råntvång (2 procent) och stöld med nyckel (22 procent). Inkluderar man även så kallade reläattacker (3 procent) där signalen från bilens nyckel har fångats upp och förstärkts för att kunna starta bilen visar det sig att bilens nyckel har varit direkt inblandad vid 41 procent av stölderna.

– Stöld med hjälp av bilens egen nyckel är fortfarande det mest förekommande stöldsättet och man bör därför som bilägare ha koll på sina bilnycklar och förvara dem på en säker plats, säger utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst.

Under 2018 och 2019 har Larmtjänst även noterat ett antal bilar där det elektroniska stöldskyddet har förbikopplats (manipulerats) eller där det finns misstankar om förbikoppling. Typen av förbikoppling skiljer sig beroende på bilens fabrikat. Exempel på metoder kan vara programmering, komponentbyten och reläattack.

I undersökningen ingick totalt 3 860 efterlysta bilar och i 14 procent av fallen är stöldsättet okänt, vilket oftast beror på att bilen inte har återfunnits. Andra förklaringar kan vara att bilen har anträffats nedmonterad i delar eller att den har anträffats utomlands och därmed inte varit möjlig att undersöka.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan