2022-03-04

Fler utredningar av misstänkta bedrägerier

Under 2021 minskade antalet polisanmälda stöld- och tillgreppsbrott med 8 procent jämfört med 2020. Dock finns det en kategori av stölder som ökade markant under året och det är stölder av katalysatorer. Antalet utredningar av misstänkta bedrägerier gjorda av försäkringsbolagen ökade med 29 procent jämfört med året innan. Detta framgår i en ny rapport om försäkringsrelaterad brottslighet under 2021 som Larmtjänst publicerar. 

Varje år reglerar de svenska skadeförsäkringsbolagen mer än 3 miljoner skador och betalar ut 70 miljarder kronor i ersättning till försäkringstagarna. Branschen jobbar aktivt för att motverka försäkringsrelaterade brottsligheten i syfte att värna om försäkringskollektivet. Försäkringsrelaterad brottslighet är all den brottslighet som drabbar försäkringsbranschen. Det röra sig främst om stölder, bedrägerier, skadegörelse och anlagda bränder.

Under 2021 polisanmäldes färre stöld- och tillgreppsbrott. Totalt anmäldes 12 500 bostadsinbrott, en minskning med 15 procent jämfört med 2020. Villainbrotten minskade med 22 procent medan inbrott i lägenhet minskade med 5 procent. Även antalet efterlysta fordon minskade och under 2021 efterlystes 6 430 personbilar vilket är en minskning med 10 procent jämfört med året innan. Andelen personbilar som ej återfanns under året var dock hög och låg på 24 procent. Under 2021 såg Larmtjänst en ökning av antalet efterlysta bilar där man misstänker kreditbedrägeri vilket sannolikt bidrar till att andelen ej återfunna bilar ökar.

– Vi vet att dessa bilar ofta försvinner utomlands vilket gör att de sällan återfinns. Värdet på bilar som försvunnit efter kreditbedrägerier uppgår till ca 37 miljoner kronor, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Båtmotorstölderna minskade med 12 procent jämfört med året innan. Stölderna minskade i samtliga polisregioner.

Även om stöldbrotten minskade generellt i landet så ökade antalet stölder av katalysatorer rejält. Under 2021 inträffade 7 670 stölder av katalysatorer vilket är en ökning med 141 procent jämfört med 2020.

Under 2021 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 10 588 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning med 29 procent jämfört med året innan. Under 2021 polisanmäldes 597 försäkringsbedrägerier vilket är en ökning med nästan 11 procent jämfört med året innan då det gjordes 540 polisanmälningar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng