2022-11-22

Allt fler säkerhetsstrateger i skolan

– Att förbereda sig mentalt på att det skulle kunna ske en skolattack kommer att bli lika naturligt som att öva utrymning vid en brand. Sannolikheten att det händer är låg, men konsekvensen blir ju enorm, säger Eva Lindberg, skolsäkerhetssamordnare i Norrköping.

Flera kommuner har de senaste åren anställt säkerhetsstrateger som enbart arbetar i skolan.
– Dåden som skett i skolor har såklart påverkat, säger förvaltningschefen Karin Flodin i Östersund, till Dagens Samhälle.

Halmstad, Karlstad, Östersund, Eskilstuna, Norrköping, Malmö och Linköping är exempel på kommuner som anställt säkerhetsstrateger för skolan.

– Vi märker ett stort tryck kring säkerhetsfrågor och tillför en kompetens som förut inte fanns på utbildningsförvaltningen, säger Anders Fernemark, säkerhetschef i Linköpings kommun, till Dagens Samhälle.

I Falkenberg har samtliga i personalen på kommunens skolor och förskolor i år utbildats om pågående dödligt våld. 

– Vi behöver stärka stödet till rektorerna, framför allt kring krisberedskap och pågående dödligt våld. Vi ser ju en samhällsutveckling där det skjuts på lekplatser och i gallerior. Men vi måste också höja beredskapen kring andra risker, som extremväder eller att el och vatten försvinner, säger Eva Lindberg skolsäkerhetssamordnare i Norrköping.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng