2021-03-03

Fler MSB-insatser än någonsin

Under 2020 genomförde MSB fler insatser än något tidigare år. Verksamheten har till stor del präglats av den pågående pandemin, både i arbetet med nationella och internationella insatser.

Insatsrapporten för 2020 visar bredden på uppdragen och vikten av att kunna ställa om arbetssätt utifrån rådande läge.

– Aldrig tidigare har vi genomfört så många nationella insatser. Ökningen beror framförallt på  hanteringen av pandemin, där vi exempelvis stöttat regioner med tält för provtagning och förstärkt andra aktörer med personal. Samtidigt har vi hanterat parallella händelser som att stötta kommunal räddningstjänst i deras arbete med att släcka bränder. I början av 2020 var det osäkert om och hur vi skulle genomföra våra internationella insatser. Genom nya arbetssätt har vi ändå kunnat stödja våra samarbetspartners i arbetet med att lindra pandemins, och inte minst andra pågående krisers konsekvenser för drabbade människor, säger Petronella Norell, chef för enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Många befintliga kriser förvärrades av pandemin vilket gjorde att hjälpbehoven i många länder blev större än någonsin. Under året genomförde MSB 116 insatser i 52 olika länder där insatspersonal i vissa fall har arbetat på distans för att kunna stötta när pandemin förhindrat arbete på plats.

Andra återkommande insatser som MSB genomförde nationellt under 2020 var exempelvis att stötta med flygande förstärkningsresurser till bränder i skog och mark. Under perioden 23 april till 20 september fick MSB begäran om luftburet stöd till mer än 60 bränder i skog och mark som MSB svarade upp på med helikoptrar och mindre skopande flygplan.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng