2021-09-08

Fler korta handläggningstider i allmän domstol

Fler brottmål i tingsrätt och tvistemål i hovrätt ska kunna avgöras genom skriftlig handläggning, det vill säga utan huvudförhandling Foto: Patrik Svedberg

I går överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag som inne­bär att fler mål i domstol ska kunna avgöras utan huvud­förhand­ling. Förhopp­ningen är att förslagen ska leda till en snab­bare lag­föring och ökad effektivitet i de allmänna domstolarna.

I propositionen föreslås att de allmänna domstolarna ska få ökade möjligheter att anpassa handläggningen utifrån vad som är lämpligt i varje enskilt fall. Detta genom att fler brottmål i tingsrätt och tvistemål i hovrätt ska kunna avgöras genom skriftlig handläggning, det vill säga utan huvudförhandling, skriver regeringen.

När fler mål kan avgöras på handlingarna blir handläggningen dessutom mindre sårbar om någon inblandad i målet exempelvis får förhinder, detta eftersom avgörandet inte behöver ske på en bestämd tidpunkt.

– Med det här förslaget får domstolarna bättre verktyg och ökad flexibilitet att möta en ökad måltillströmning. Det innebär att det frigörs tid att lägga på de mer komplexa målen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng