2020-08-08

Fler kameror ska öka tryggheten på busstorget

Sju trygghetskameror har satts upp på Kista busstorg, där stadsdelen nu hoppas få bukt med otrygghet och droghandel. Detta tack vare att det sedan 1 augusti är möjligt att utan tillstånd övervaka områden intill redan övervakade platser i kollektivtrafiken.

Kista busstorg är först i landet med att tillämpa nyordningen med slopat krav på tillstånd från Datainspektionen för att bedriva kameraövervakning av platser angränsande till redan övervakade stations- och hållplatsområden, till exempel torg och vägar.

– Sedan maktskiftet 2018 har vi vidtagit en rad olika åtgärder för att göra Kista busstorg tryggare, exempelvis genom bättre belysning, klottersanering och vi får förhoppningsvis också ordningsvakter i anslutning till busstorget, säger stadsdelsnämndens ordförande Benjamin Dousa (M) till Kistadirekt.

Busstorget har identifierats som ett område där narkotikaförsäljningen har ökat och otryggheten är stor.

– Erfarenheten från när kameror sattes upp i Husby och Rinkeby är att brottsligheten, särskilt narkotikaförsäljningen, gick ner drastiskt, säger Benjamin Dousa.

Kamerabilderna skickas direkt till SL:s trygghetscentral där operatörerna kan värdera vilken typ av insats som behövs och polisen kan även använda bildmaterialet i utredningar.

– Buset och stöket ska bort från Kista, så är det bara. Vanliga invånare ska våga ta bussen till och från jobbet och skolan utan att känna sig otrygga. Därför är det här en viktig åtgärd, säger Benjamin Dousa.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng