2024-06-19

Fler avhoppare som vill lämna kriminaliteten

Kommunernas behov av stöd för avhoppare fortsätter stadigt att öka. När ansökningstiden för att få bidrag från Polismyndigheten för insatser i avhopparärenden nu har löpt ut har 57 kommuner och stadsdelar ansökt om ekonomiskt stöd i 187 avhopparärenden.

I fjol hanterade polisen 166 ärenden från 45 kommuner och stadsdelar, vilket tyder på att arbetet med stöd till avhoppare fortsätter att öka både i numerär och geografiskt.

– Vi ser det som ett tecken på dels en ökad vilja att lämna ett liv i kriminalitet, dels att polis och kommuner blivit allt bättre på att ge stöd till avhoppare, säger Josefina Gunér, nationell avhopparsamordnare.

Under 2023 registrerade polisen drygt 400 individer som uppgivit att de vill lämna den kriminella miljön och bett om samhällets hjälp till detta.

När en individ tagit kontakt med polisen eller socialtjänsten görs en bedömning om personen kan bli avhoppare.

– Ungefär hälften faller i denna process bort då de antingen inte uppfyller kriterierna för att anses vara en avhoppare alternativt att de inte känner sig redo att hoppa av, säger Josefina Gunér.

När polis och socialtjänst är överens om att individen kan bli en avhoppare inleds ett avhopparärende. Det är i dessa ärenden som kommunerna sedan kan ansöka om statliga medel. Hur många ärenden som Polismyndigheten delar ut stöd till beräknas vara klart under hösten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng